Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana údajů

Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš zájem o naše služby. Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili pohodlně a nemuseli se obávat o důvěrnost svých údajů. Velmi dbáme na ochranu osobních údajů a považujeme transparentnost při nakládání s vašimi údaji za velmi důležitou. Proto bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem tak činíme a jak můžete své údaje kdykoli kontrolovat.

Naše webové stránky můžete samozřejmě navštívit, aniž byste nám poskytli nebo zanechali jakékoliv osobní údaje. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na odkazu v dolní části každé stránky.

Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Vaše osobní údaje používáme pouze při návštěvě našich webových stránek pro jejich provoz a optimalizaci. Za tímto účelem se shromažďuje IP adresa, různé technické údaje o koncovém zařízení (např. operační systém, použitý prohlížeč atd.) a údaje o používání našich webových stránek. Tyto údaje neukládáme po uplynutí zákonem stanovené doby uchovávání. Toto ukládání údajů probíhá bez osobního odkazu, tj. údaje jsou anonymní a neumožňují vyvozovat žádné závěry o vaší totožnosti. Tyto informace statisticky analyzujeme, aby bylo používání našich webových stránek pro všechny návštěvníky ještě příjemnější. K propojení s námi již uloženými osobními údaji nedochází.

Při všech postupech zpracování údajů, tj. shromažďování, ukládání a používání údajů, přísně dodržujeme požadavky evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 13 odst. 2 e EU-DSGVO). Osobní údaje, které nám svěříte, nikdy neprodáme, nepronajmeme ani neposkytneme třetím stranám pro marketingové účely.

Kontaktní formulář
Při vyplňování kontaktního formuláře nám poskytujete osobní údaje. Můžeme shromažďovat následující typy údajů: Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, společnost. Tyto údaje používáme pouze k tomu, abychom odpověděli na váš konkrétní dotaz nebo žádost a poskytli vám informace. Abychom vaše údaje ochránili, používáme při jejich přenosu k nám uznávaný postup šifrování. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v tomto prohlášení.

Právo na opravu a výmaz
Podle čl. 16,17 EU-DSGVO máte kdykoli možnost nechat své údaje uložené u nás opravit nebo vymazat. Stačí poslat neformální e-mail na adresu info@seigerschmid.cz nebo dopis na adresu Seigerschmid – kabelová kompletace s.r.o., Ostrov 33, 348 02 Bor u Tachova, Česká republika.

Vaší žádosti neprodleně vyhovíme, ale upozorňujeme, že v některých případech (např. zasílání newsletterů) není vždy možné zastavit již probíhající akce, takže se může stát, že i po vašem odvolání od nás budete po krátkou dobu dostávat poštu nebo e-mail. Za to se předem omlouváme.

Právo na informace
Podle článku 15 EU-DSGVO můžete kdykoli získat informace o tom, jaké údaje o vás ukládáme, o účelu zpracování údajů a další informace týkající se ochrany údajů. Pokud si přejete tyto informace obdržet, obraťte se na následující adresu: Seigerschmid – kabelová kompletace s.r.o., Ostrov 33, 348 02 Bor u Tachova, Česká republika.

Právo na námitku
Podle článku 21 EU-DSGVO máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Senden Sie einfach eine formlose E-Mail an info@seigerschmid.cz oder einen Brief an Seigerschmid – kabelová kompletace s.r.o., Ostrov 33, 348 02 Bor u Tachova, Tschechische Republik.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR EU, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů (BayLDA)
Promenade 27 91522 Ansbach
Telefon +49 (0) 981 53 1300
E-mail poststelle@lda.bayern.de

Použití služby Google Remarketing
Tyto webové stránky používají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Tato funkce se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek se ukládá takzvaný „cookie“, který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách využívajících funkci remarketingu společnosti Google.

Podle vlastních informací společnost Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud si přesto nepřejete používat funkci remarketingu společnosti Google, můžete ji v zásadě deaktivovat změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/adsvornehmen. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro zájmově orientovanou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Cookies
Na našich webových stránkách používáme dva typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Abyste se mohli rozhodnout, zda nám to dovolíte, rádi bychom vám stručně vysvětlili účel těchto souborů cookie. Soubory cookie jsou krátké úryvky textu, které ukládáme do vašeho počítače. Soubory cookie neprovádějí v počítači žádné příkazy, takže nepředstavují bezpečnostní riziko.
Soubory cookie relace ukládají určité informace během prohlížení našich webových stránek a nejsou uloženy trvale, ale po opuštění našich webových stránek jsou opět smazány.
Do vašeho počítače také ukládáme trvalý soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje pouze informaci o tom, že jste již na našich webových stránkách byli. Tyto informace jsou velmi cenné pro tvorbu naší nabídky a našich reklamních materiálů.
Způsob zpracování souborů cookie v prohlížeči si můžete určit sami, můžete dokonce soubory cookie zcela odmítnout nebo prohlížeč nastavit tak, aby se soubory cookie pravidelně mazaly. Na internetu o tom najdete dostatek informací.

Děti
Doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a odpovědném používání osobních údajů na internetu. Děti by neměly na webové stránky vkládat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníka! Ujišťujeme je, že vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí a nijak je nepoužíváme ani je nepředáváme třetím stranám bez oprávnění.

Závěrečná poznámka
Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá a děkujeme vám za ni. Doufáme, že se nám tímto stručným výkladem podařilo vytvořit ve vás pozitivní dojem o ochraně osobních údajů. Pokud však máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na našeho externího pověřence pro ochranu osobních údajů:

David Gabel
Am Bügerl 3
92431 Neunburg v. W.
E-Mail: david.gabel@audit27001.de